בית מדרש דרך עמ"י ברובע

תכנית המשך להעמקה בזהות יהודית,המיועדת לגברים ומתקיימת לאורך כל השבוע,
כולל לינה וארוחות, ברובע היהודי שבעיר העתיקה, בירושלים.
מנהל התכנית: הרב שמואל מורנו 052-311773