הרב אהרוני ברנשטיין, מנהל מרכז השראה, בשיחה על מודל “פרצוף הכיתה”, ניהול מרכז סטודנטים ושיח אקטיבי משמעותי