הרב שלמה דרייפוס, ר”מ בישיבת הר המור, בשיחה בכנס מנהלים על הגדולה והייחודיות שבדור מתוך לימוד באיגרת תקנה לראי”ה קוק זצ”ל