מודל “רבי עקיבא” לתיקון האישיות – לימוד לספירת העומר: