פסיעות של אמונה בנתיב הניסיונות והתמודדות עם קשיים: