פסח

פסח- 13 מי יודע. חידון לחג
פסח- סדנת ביעור חמץ
מה השאלה שלך? - דף לימוד
מה השאלה שלך? - דף למנחה
שעת סיפור - דף לימוד
שעת סיפור - דף למנחה
פסח - פתיתים