“כי רצו עבדיך את אבניה” – מקבץ תרגילים, שאלות והפעלות ליום ירושלים: