“יש שמיים מעליי, יש בתוכי שמיים” – משמעות הקידוש בליל שבת: