“הוא הכה ואתם מרפאים?” – על רפואה, אמונה ומידת הביטחון בה’: