חגי אייר

פסח שני- הזדמנות שנייה!
משואה לתקומה - דף לימוד
משואה לתקומה - דף למנחה
יום העצמאות - דף לימוד
יום העצמאות - דף למנחה
יום העצמאות - פתיתים
יום ירושלים - דף לימוד
יום ירושלים - דף למנחה
יום ירושלים - פתיתים