חנוכה – דף לימוד

“ידעו היוונים מה שלעיתים אנו שוכחים” – על חושך השכחה ואור הזיכרון:

חנוכה – דף למנחה

“ידעו היוונים מה שלעיתים אנו שוכחים” – על חושך השכחה ואור הזיכרון:

חנוכה – פתיתים

“ידעו היוונים מה שלעיתים אנו שוכחים” – על חושך השכחה ואור הזיכרון: