מודעות יהודית

ערך החירות בעין יהודית - דף לימוד
ערך החירות בעין יהודית - דף למנחה
הגעת ליעד - דף לימוד
הגעת ליעד - דף למנחה
לפעמים חלומות מתגשמים - דף לימוד
לפעמים חלומות מתגשמים - דף למנחה