“ידעו היוונים מה שלעיתים אנו שוכחים” – על חושך השכחה ואור הזיכרון: