חיים של בירור, חיים של משמעות – לימוד לכבוד חג הפסח: